Santiago Rusiñol. L’artista total

Diputació de Barcelona
2007
Logotip & Editorial

Llibre editat el 2007 durant la celebració de l’Any Rusiñol als setanta-cinc anys de la mort d’aquest autor. Llibre divulgatiu que permet acostar-se a la seva personalitat complexa i polièdrica. Contempla els diferents vessants artístics de Rusiñol i s’estructura a partir de vuit mirades diferents i una tria de textos de l’artista.