El cuarto de las maravillas

Editorial Turner
2014
Identitat & Editorial

Col·lecció de llibres de narrativa contemporània. Catàleg de llibres experimentals sobre històries curioses, cròniques verídiques i quotidianitats poètiques narrades per veus noves. Una acurada selecció de les il·lustraciones de la portada i una faixa transparent vertical on es situa el títol del llibre, defineixen i unifiquen el disseny de la col·lecció.