Consell de Ciutat

Ajuntament de Barcelona
2010
Comunicació, Identitat, Logotip & Editorial

Identitat gràfica del Consell de Ciutat de Barcelona. El Consell de Ciutat és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona en què els representants de l’Ajuntament i els de la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat.